REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA

Registracija vozila važi godinu dana a možete je produžiti do 30 dana pre isteka, pri čemu datum važenja registracije ostaje nepromenjen.

Prilikom produženja registracije dobijate novu registarsku nalepnicukoja se lepi na donji desni ugao vetrobranskog stakla (staru nalepnicu ćemo za vas ukloniti mi a na njeno mesto postavićemo novu).

Nalepnica koja nije u desnom donjem uglu vetrobrana ili je oštećena, u suprotnosti je sa članom 268 Zakona o bezbednosti saobraćaja. Isti je slučaj ako su na vozilu dve ili više nalepnica. Kazna za ovakav prekršaj je 3.000 din.

Ukoliko registrujete auto 30 dana posle isteka registracije datum će biti promenjen (pomeren) i bićete u obavezi da vratite stare registarske tablice i platite nove.

KADA SE VOZILO NE MOŽE REGISTROVATI?

Vozilo se nece registrovati, odnosno nece se produžiti važenje registracije, ako zahtev sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge koji su nabrojani. Pored gore navedenih razloga vozilo se neće registrovati i u sledećim slucajevima:

 1. ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti;
 2. ako ima uređaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.
OBAVEZNO OSIGURANJE

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozilabez kojeg se ne može izvršiti registracija vozila . Ovom polisom ste zaštićeni ukoliko svojim vozilom pričinite štetu trećem licu.

Ukoliko dođe do štete, osiguravajuća kuća će umesto vas pokriti nastale troškove u visini osigurane sume.

Polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti je vezana isključivo za vozilo, ne za vozača. Što znači da će svaka šteta biti pokrivena bez obzira na to ko upravlja vozilom.

U slučaju promene vlasnika vozila polisa važi do isteka trajanja osiguranja. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.

PRAVNA LICA

Važna napomena o dodatnim dokumentima koja su potrebna za produženje registracije za vozila u vlasništvu pravnih lica!

Osim saobraćajne dozvole potrebni su još i:

 • kopija rešenja o registraciji pravnog lica iz Agencije za privredne registre (APR)
 • (samo kada zahtev ne podnosi zakonski zastupnik firme) ovlašćenje kojim zakonski zastupnik pravnog lica ovlašćuje fizičko lice da podnese zahtev za produženje registracije. Ovlašćenje mora biti zavedeno u delovodniku pravnog lica i sadržati podatke o konkretnom vozilu, potpis zakonskog zastupnika i pečat firme.
 • lična karta ovlašćenog lica koje regustruje vozilo
 • pečat pravnog lica
 • dokaz o uplatama taksi (na šalteru banke je potrebno preuzeti bankarsku potvrdu na kojoj se nalazi specifikacija plaćenih taksi i polise osiguranja, potvrda je garant banke da je firma uplatila potrebne iznose za polisu i takse)
POTREBNA DOKUMENTA ZA PRODUŽENJE REGISRACIJE:
 • saobraćajna dozvola
 • overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila (radi se kod nas)
 • polisa obaveznog osiguranja (radi se kod nas)
 • lična karta
 • uplate (radi se kod nas)
POTREBNA DOKUMENTA ZA PRVU REGISTRACIJU:
 • dva popunjena registraciona lista (radi se kod nas)
 • Overeni tehnički pregled ne stariji od 30 dana (radi se kod nas)
 • polisa obaveznog osiguranja (radi se kod nas)
 • lična karta
 • uplate (radi se kod nas)
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRVU REGISTRACIJU VOZILA IZ UVOZA:
 • dokumentacija sa carine
 • Overeni tehnički pregled ne stariji od 30 dana (radi se kod nas)
 • račun na ime kupca vozila
 • polisa osiguranja (radi se kod nas)
 • lična karta
 • uplate (radi se kod nas)
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZAMENU REGISTARSKIH TABLICA:
 • popunjen registracioni listi, koji ne treba overavati na tehničkom pregledu (radi se kod nas)
 • Overeni tehnički pregled ne stariji od 30 dana (radi se kod nas)
 • potvrda o prijavi nestanka tablica od strane nadležnog organa (radi se kod nas)
 • saobraćajna dozvola
 • polisa osiguranja
 • uplate: za administrativnu taksu, registarske tablice i saobraćajnu (radi se kod nas)
 • lična karta vlasnika vozila 
PRIVREMENA REGISTRACIJA (PROBNE TABLICE)

KOD NAS MOZETE IZVADITI PROBNE TABLICE ZA VOZILA KUPLJENA, OCARINJENA ILI ODJAVLJENA U NOVOM SADU.

POTREBNA DOKUMENZACIJA:

Za vozila iz uvoza:

 • Carinska deklaracija
 • Faktura sa izrazenim PDV-om na ime kupca
 • Licna karta vlasnika vozila
 • Licna karta i vozačka dozvola vozaca (eventualno ako je kupac vozila pravno lice, onda i ovlascenje na osobu koja ce upravljati vozilom)

Za vozila koja su vec imala vlasnika u nasoj zemlji (odnosno registarsko podrucje NS):

 • Kupoprodajni ugovor između vlasnika iz saobraćajne i kupca sa placenim porezom na prenos apsolutnih prava
 • Odjavljena saobracajna
 • Licna karta vlasnika vozila
 • Lična karta i vozačka dozvola vozača. 

Probne tablice važe na dan izdavanja pa sve do 24 časa tog istog dana. U slučaju potrebe da traju više dana OBAVEZAN je i tehnički pregled.